Партнерство


Наш Фонд завжди відкритий для співпраці з іншими фізичними та юридичними особами.

Ми дуже цінуємо кожного партнера, який з нами співпрацює — як старих перевірених друзів, так і нових. Але партнерів багато не буває, і ми вдячні, якщо Ви станете одним з них!

На поточний момент ми маємо декілька варіантів співпраці, які можна умовно поділити на два великих блоки — співпраця з ІТ-компаніями та співпраця з усіма іншими. І нижче можна ознайомитись з основними напрямками співпраці, в яких зацікавлений наш Фонд.

Партнерство для ІТ-компаній

Оскільки діяльність нашого Фонду безпосередньо повʼязана з ІТ, для роботи з ІТ-компаніями ми маємо дві затверджені моделі співпраці: стандартне партнерство та ексклюзивне партнерство.

Стандартне партнерство — модель співпраці БФ та ІТ-компанії, яка передбачає співпрацю принаймні щодо одного нижченаведеного пункту:
 •  допомога викладацьким складом — ІТ-компанія може створювати  на базі БФ власні навчальні напрямки, повністю покриваючи їх викладацьким кадровим складом;
 • право додавати до навчального плану власні дисципліни для покриття кадрових потреб партнерської ІТ-компанії (відповідно до п. 2.1);
 • надання фінансової допомоги БФ;
 • надання інформаційної підтримки БФ;
 • працевлаштування випускників навчальних курсів БФ;
 • надання допомоги, яка не має відношення до ІТ (бухгалтерська, дизайнерська, фінансова, консультативна допомога, тощо)
Ексклюзивне партнерство — модель співпраці БФ та ІТ-компанії, яка передбачає пріоритетну співпрацю з БФ.

У рамках ексклюзивного партнерства ІТ-компанія має право:

 • брати участь у формуванні навчального плану відповідно до кадрових потреб ІТ-компанії;
 • додавати або прибирати певні навчальні блоки з навчального плану БФ відповідно до кадрових потреб ІТ-компанії, надаючи при цьому власних викладачів для закриття цих навчальних блоків;
 • укладати з БФ договір співпраці, в якому може більш детально описуватись умови, положення та обовʼязки сторін;
 • приймати участь у статутній діяльності БФ, вводити своїх підконтрольних осіб у керівництво БФ з правом дорадчого голосу;
 • вимагати від БФ припинення співпраці з деякими або усіма іншими ІТ-компаніями, при цьому компенсуючи всі фінансові та ресурсні втрати (в тому числі й кадрові), які понесе БФ у разі припинення співпраці з ІТ-компаніями у рамках стандартного партнерстваПрипинення співпраці з іншими ІТ-компаніями можливе лише після завершення обсягу робіт, які повинні бути виконані у рамках стандартного партнерства між ІТ-компаніями та БФ, або по закінченню дії договору у разі його наявності;
 • розміщувати символіку ІТ-компанії на сторінках в соціальних мережах, на інтернет-сайті, на графічних та інших візуальних матеріалах, які належать БФ або виготовляються на замовлення БФ;
 • розміщувати символіку ІТ-компанії на офісі БФ та техніці;
 • участь у спільних PR-кампаніях ІТ-компанії та БФ;
 • вимагати у членів БФ позитивну згадку про ІТ-компанію як про надійного партнера у публічному просторі та ЗМІ;

Інформаційне партнерство

Цей вид партнерства повʼязаний з рекламою та висвітленням діяльності БФ у ЗМІ та соціальних мережах. Співпраця можлива зі ЗМІ, ІА, блогерами, фізичними особами, тощо

Ґрантова співпраця

Ця модель співпраці передбачає запит та отримання ґрантової фінансової та іншої матеріальної допомоги від державних, комунальних та профільних міжнародних некомерційних організацій, діяльність яких націлена на розвиток навчальних проєктів та соціальну допомогу населенню.

Які обовʼязки самого Фонду?

В усіх видах партнерства БФ зобов’язується сумлінно виконувати всі обов’язки, взяті на себе зі сторони партнера, не шкодити діловій репутації партнера, не перешкоджати партнерам виконувати свої обов’язки.

БФ зобов’язується робити все можливе для досягнення максимального відсотка працевлаштованих випускників у партнерські ІТ-компанії.

БФ зобов’язується завчасно повідомляти партнерів про зміни в роботі БФ, які можуть вплинути на якість співпраці з партнерами, або створити перешкоди у співпраці.

Як стати партнером?

Ящо Ви маєте бажання стати надійним партнером для нашого Фонду, звʼяжіться з нами через доступні канали звʼязку, які зазначені на сторінці Контакти.